Tips & Tricks: Osaluettelo

 

 

SOLIDWORKS:n osaluettelo on aihepiiriltään erittäin suuri kokonaisuus. Jos aiheesta kirjoittaisi kirjan, niin siinä tulisi olemaan satoja, ellei tuhansia sivuja. Tässä tekstissä on yritetty listata niitä osaluetteloon liittyviä asioita, jotka tulevat toistuvasti esiin tukipalvelussamme.

 

1. Saadaanko osaluettelo tallennettua Excel-muotoon?

Moni käyttäjä varmasti tietääkin, että osaluettelo voidaan tallentaa Excel-muotoon. Tämä toimenpide tehdään painamalla osaluettelon päällä hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla valikosta ’Save as’ ja määrittämällä tiedostotyypiksi *.xlsx tai *.xls. Huom. Mainittakoon, että osaluettelo voidaan myös tallentaa *.csv- ja *.txt-tiedostomuotoihin. Osaluettelo voidaan myös tallentaa pohjaksi (Template *.sldbomtbt), jolloin kaikki osaluetteloon tehty muotoilu (sarakeleveydet, rivikorkeudet, fontit, sarakkeisiin haetut atribuuttilinkitykset jne.) jäävät pohjaan muistiin.

Osaluettelon tallennus Excel-muotoon

 

2. Miksi alikokoonpanojen osat eivät näy osaluettelossa, vaikka osaluettelon tyyppi on ’Indented’?

Joskus osaluettelossa näkyy vain alikokoonpano eikä lainkaan sen osia, vaikka osaluettelon tyypiksi on valittu ’Indented’ eikä ’Top Level Only’. Tämä asia on herättänyt monesti suurta ihmetystä, ja ihan syystäkin. Alikokoonpanon osien näkymättömyys johtuu nimittäin usein eräästä asetuksesta, joka on melkoisen hyvin piilotettu alikokoonpanon ominaisuuksiin.

Kyseinen asetus on nimeltään ’Child Component Display’ ja siihen pääsee käsiksi joko osaluettelosta (nopeampi tapa) tai alikokoonpanosta käsin. Kun valitaan valinta ’Show’, alikokoonpanon osat näkyvät osaluettelossa. Huom. Osaluettelon kuvakenäkymä (ao. kuvassa alhaalla nuolella osoitetut ”väkäset”) täytyy ottaa näkyviin, jotta päästään käsiksi alikokoonpanon ’Component Options’ -ikkunaan.

’Child Component Display’ -asetuksen vaihtaminen osaluettelosta käsin. Huomaa, että alikokoonpano näkyy osaluettelossa osan kuvakkeella, kun sen osat ovat piilossa.


’Child Component Display’ -asetuksen vaihtaminen avaamalla alikokoonpano omaan ikkunaansa

Huom. Tämän asetuksen oletusarvo tulee kokoonpano-templatesta (.asmdot). Jos oletusarvo halutaan muuttaa, kokoonpano-template eli *.asmdot-päätteinen tiedosto tulee avata File-valikon ’Open’-dialogin kautta (avattavaksi tiedostotyypiksi valitaan ’Template’).

3. Miksi kokoonpanon osien konfiguraatiot näkyvät joskus samana osana ja joskus eri osina osaluettelossa?

Osaluettelossa on olemassa asetus ’Part Configuration Grouping’, jolla voidaan määrittää, miten kokoonpanossa olevien osien eri konfiguraatiot näkyvät osaluettelossa:

Display configurations of the same part as separate items = Jos osa esiintyy kokoonpanossa eri konfiguraatioina, kaikki osan konfiguraatiot näkyvät osaluettelossa omina osinaan eli omilla riveillään.

Display all configurations of the same part as one item = Jos osa esiintyy kokoonpanossa eri konfiguraatioina, kaikki osan konfiguraatiot yhdistetään osaluettelossa samaksi osaksi.

Display configurations with the same name as one item = Kaikki kokoonpanossa olevat osat, joilla on sama konfiguraationimi, yhdistetään osaluettelossa samaksi osaksi. Huom. Tämän asetuksen kanssa kannattaa olla tarkkana ja sitä tulee käyttää vain, jos tietää mitä on tekemässä. Jos käytetään esim. erilaisia pultteja, ruuveja jne. ja näissä olevat konfiguraatiot on nimetty samanlaiseen tyyliin ”M10”, ”M12” jne., kaikki osat yhdistetään samaksi osaksi.

Asetus ’Part Configuration Grouping’: Ylemmässä osaluettelonäkymässä saman pultin eri konfiguraatiot näkyvät osaluettelossa omina osinaan, kun taas alemmassa näkymässä konfiguraatiot on yhdistetty samalle osariville.

 

4. Jos osaluettelosta puuttuu osien tietoja, voidaanko näitä tietoja syöttää nopeasti ilman, että avataan osat ja syötetään tiedot property-tietoihin (File > Properties)?

Kun tietoja puuttuu osaluettelosta, tämä johtuu siitä, että kyseisessä osassa/osissa ei ole tietoa syötettynä property-tietoihin tai tieto on syötetty väärälle property:lle. Tällöin ei tarvitse avata kyseisiä osia vaan puuttuvat tiedot voidaan syöttää myös suoraan osaluettelon soluihin. Kun tuplaklikataan solua, josta tieto puuttuu, ilmestyy näkyviin teksti ”The cell value is linked to a property…”. Kun valitaan vaihtoehto ’Keep Link’, tieto voidaan syöttää soluun ja kyseinen syötetty tieto siirtyy automaattisesti tämän osan/alikokoonpanon property-tietoihin. Ikkunassa voidaan rastittaa vaihtoehto ’Don’t ask again’, jonka jälkeen ohjelma ei enää tulevaisuudessa näytä tätä ikkunaa.

Puuttuvan tiedon syöttäminen suoraan osaluettelon soluun. Tieto siirtyy myös kyseisen osan/alikokoonpanon property-tietoihin, kun linkki osaluettelon ja property-datan välillä pidetään voimassa.

 

Edellä mainitut kysymykset ovat tosiaan vain pieni osa SolidWorksin osaluetteloon liittyvistä kysymyksistä, jotka tulevat tukipalvelussamme esiin. Muistathan, että SolidWorksin osaluetteloa käsitteleviä ohjevideoita löytyy paljon esim. Youtube-sivustolta. KATSO VIDEOITA TÄÄLTÄ!

Terveisin

Niklas Johansson
PLM Group Support

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.