Tips & Tricks: Spara tid med Dispatch i SOLIDWORKS PDM

 

Spara tid med Dispatch i SOLIDWORKS PDM

Nedan kommer jag använda ett SOLIDWORKS PDM Professional add-in som heter Dispatch, vilket kommer med installationen av SOLIDWORKS PDM Professional (ej PDM Standard).

Dispatchen utnyttjar API-funktionaliteten i SOLIDWORKS PDM Professional och är ett kraftfullt add-in för att hantera automatisering av tidsödande uppgifter och processer.
Nedan har jag gjort ett exempel på hur man kan använda Dispatchen, för att ge dig en kort introduktion om hur den fungerar.

Installation

Innan vi börjar konfigurera vår funktion behöver vi installera Dispatchen.
Följ Administrationsguiden under avsnitt ”6 Dispatch”, som du hittar via ”Help” menyn i Administrationsgränssnittet.
Dispatch_PDM1

Konfiguration

För att konfigurera Dispatchen, starta administreringsverktyget genom att navigera till din lokala vy av PDM-valvet och klicka på ”Tools > Administrate actions”.
I exemplet ska vi göra en funktion som uppdaterar fältet Description på alla filer vi markerar. Du kan självklart själv välja vilken variabel du vill uppdatera, men jag kommer använda Description i detta exempel.

Skapa funktionen

1. Börja med att klicka på ”Add” för att skapa den nya funktionen
Dispatch_PDM2

2. Ge funktionen ett namn
Dispatch_PDM_X

3. Klicka i ”Meny command” under ”Activation” för att kunna aktivera funktionen med hjälp av högerklicksmenyn i PDM-klienten. Samt ange ett namn på högerklicksfunktionen.
Dispatch_PDM_XX

4. Definiera en temporär variabel som bara används i själva funktionen. Denna kommer lagra det nya värdet i själva Dispatch funktionen.

Dispatch_PDM5

 

a. Klicka på ”Variables”
b. Klick på ”Add”
c. Fyll i ett namn under ”Name”
d. Välj typen ”Runtime variable”
e. Klicka OK

 

5. Skapa en dialog där man ska fylla i det nya värdet för ”Description”

Dispatch_PDM6

 

a. Klicka ”Add” och välj ”Edit box”, klicka ”OK”
b. Under ”Prompt string” fyller du i ett meddelande som kommer synas i dialogen
c. Under ”Variable name” väljer du variabeln du skapade i föregående steg
d. Klicka OK

 

6. Lägg till kommandot som bestämmer att funktionen kommer köras på alla markerade filer på en gång.
Dispatch_PDM7
a. Klicka på ”Add” och välj ”For all documents”, klicka ”OK”

7. Lägg till kommandot som uppdatera själva variabeln på markerade filer.

Dispatch_PDM8

 

 

a. Klicka ”Add” och välj ”Set card variables”, klicka”OK”
b. Välj ”Selected file or folder”
c. Välj variabeln ”Description” under ”Destination card variable”, detta är variabeln som kommer uppdateras med nytt värde
d. Under ”Enter text string to use as…..” använd pilen till höger och välj den temporära variabeln du skapade i steg 4 under ”User defined variables”
e. Klicka OK


8. Det sista vi ska lägga till är kommandot för att avsluta körningen på alla markerade filer.
Dispatch_PDM9
Klicka ”Add” och välj ”End for all documents”, klicka”OK”

 

9. Funktionen ska nu vara klar och vi godkänner och sparar funktionen genom att klicka på ”OK” och ”OK”.

Provkör funktionen

Nu kan vi provköra funktionen.

Dispatch_PDM10

 

 

a. Navigera till din lokala vy för valvet där du skapade funktionen
b. Checka ut de filer du vill uppdatera med funktionen
c. Markera filerna du vill köra funktionen på, högerklicka och välj ”Update Description on all selected files”

d. Du bör nu få upp en ”EditBox” där du kan fylla i ditt nya värde och klicka ”OK”
Dispatch_PDM11

e. Funktionen har nu uppdaterat variabeln ”Description” på de markerade filerna.
Dispatch_PDM12

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.