5 asja, millele mõelda enne SOLIDWORKSi uuendamist

 

Igal aastal ilmub SOLIDWORKSi uus versioon, mis sisaldab uusi funktsioone ja uuendusi. Selleks, et litsentsi uuendamine oleks võimalikult sujuv, jagab meie klienditugi nõuandeid, millele mõelda enne versiooni uuendamist.

1. Uus versioon

Puutume tihti kokku klientidega, kes lihtsalt uuendavad oma vana versiooni – nt. 2018. aasta versiooni 2019. aasta versioonile. Tegelikult taolist lähenemisviisi ei soovitata, sest see võib tekitada registris ebakõla nagu ka versiooni failidega üle kuhjatud kaustasid. Selle asemel soovitame luua igale uuele versioonile uue kausta nagu on näha alloleval pildil:

Sama reegel kehtib ka tööriistakastile:

Nii on eelmiste versioonide korrastamine ja kustutamine palju lihtsam võrreldes ühe kaustaga, kus on koos kõik versioonid nagu näiteks ”Solidworks”, ”Solidworks(2)” ja ”Solidworks(3)”.

2. Tööriistakast

Kas tööriistakasti saab ka uuendada või tuleb installeerida uus? See oleneb teie ettevõtte ülesehitusest. Kas teil on jagatud tööriistakast, mida kõik kasutavad või on teil individuaalne tööriistakast?

Kui teie ettevõte kasutab ühist tööriistakasti, siis on väga oluline, et kõik uuendaksid SOLIDWORKSi samal ajal. Vastasel juhul võite sattuda olukorda, kus pooled töötajad ei saa töötada detailidega, mis sisaldavad tööriistakasti detaile (toolbox components).

3. Võrgulitsentsid

Väga sage olukord klienditoele. Avastad, et uus SOLIDWORKSi versioon on saadaval ja laed alla uuenduse, aga programmi käivitamisel kuvatakse selline teade:

Tavaliselt tähendab see teade, et SOLIDWORKS License Manager ei ole uuendatud (see asub tõenäoliselt teie serveris). License Manager peab olema uuendatud samale versioonile (või uuemale) ning seejärel uuesti aktiveeritud.

SOLIDWORKS License Manager ühildub ainult tagurpidi. See tähendab, et SOLIDWORKS 2017 versiooni on võimalik kasutada litsentsiserveris, mis on uuendatud 2019 versiooniks, aga mitte vastupidi.

4. Lisandmoodulid

Enne uuendamist on oluline kontrollida, kas lisandmoodulid, mida kasutate, ühilduvad uue SOLIDWORKSi versiooniga. Kõige sagedamini on lisandmooduliteks CustomTools ja PDM. Need peavad olema uuendatud samale versioonile, mida soovite installida (või uuemale). Siin kehtib sama reegel nagu võrgulitsentside puhul. Siiski on oluline teada, et PDM moodulil on kahe aastane piirang, mis tähendab, et PDM 2019 töötab SOLIDWORKS 2017 versioonis, aga SOLIDWORKS 2016 omas mitte.

5. Tagasiteed ei ole…

Pärast seda kui olete uuendanud SOLIDWORKSi litsentsi ja alustanud failidega töötamist ning salvestamist ei ole võimalik enam eelmise versiooni juurde naasta, kuna SOLIDWORKS pole tagurpidi ühilduv. Kui soovite esmalt testida on võimalik faili koostus proovida, et näha, kuidas see SOLIDWORKSi uues versioonis toimib.

Viimane märkus: kui olete uuendanud oma SOLIDWORKSi litsentsi on väga ahvatlev kohe uue versiooniga tööle asuda, aga soovitame varuda aega, et vaadata läbi ’’What’s New’’ dokument. Uus versioon sisaldab täiesti uusi funktsioone, mis efektiivistavad teie tööd või muudavad mõned olemasolevad protsessid täiesti vananenuks ja ebavajalikuks.

Küsimuste korral võta ühendust meie klienditoega.

Kas see artikkel oli abiks?
0 kasutajale 0st oli see abiks

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.