Kuidas koostada SOLIDWORKS RX andmepaketti

SOLIDWORKSIL on rakendus, mida saab kasutada andmete kogumiseks, mille abil saab tuvastada erinevaid SOLIDWORKSi jõudlusprobleeme. See rakendus võimaldab luua video, millega jäädvustatakse ekraanisündmusi aktiivses SOLIDWORKSi seansis.

Selle tööriista nimi on SOLIDWORKS RX ja Te saate seda kasutada järgnevate toimingute jaoks...

Selles juhendis näitame, kuidas koostada SOLIDWORKS RX andmepaketti (*.zip fail), mille saate saata PLM Group'i tehnilisele toele analüüsimiseks. Juhend on tehtud SOLIDWORKS 2021 versiooni jaoks.

1. Sulge SOLIDWORKS.

2. Käivita SOLIDWORKS RX.

Kui Teil on SOLIDWORKS aktiivne, ehk rakendus käib - saate Rx tarkvara käivitada läbi Task Pane "SOLIDWORKS Resources" menüü

mceclip0.png

mceclip0.png

 

3. Ava "Problem Capture" vaheleht ja vajuta "Record Video..." nuppu. SOLIDWORKS käivitub.

Tähelepanu: Teil ei ole vaja aktiveerida seadet "Include extended logging data" ilma, et PLM Group'i tehnilise toe töötaja palub seda Teil teha, kuna selle sätte rakendamisel suureneb andmepaketi maht märkimisväärselt. On olemas võimalus jäädvustada erinevate rakenduste, näiteks "SOLIDWORKS Composer) sessiooni või mõnda spetsiifilist ekraani (kasutades korraga mitut kuvarit), kuid jätke valituks vaikimisi määratud "SOLIDWORKS", et salvestada need sündmused mis leiavad aset SOLIDWORKS'i keskkonnas.

mceclip1.png

Kui SOLIDWORKS juba käib on võimalik kasutada ka aktiivset sessiooni, selleks tuleb valida "Use current session"

mceclip1.png

4. Kui SOLIDWORKS rakendus on kävitunud, vajutage "Record" alustamaks video salvestamist.

mceclip2.png

5. Nüüd, kõik sündmused mis leiavad SOLIDWORKS'i aknas (punase raamistiku sees) jäädvustatakse videole. Saate demonstreerida, millist probleemi Te näete. Demonstratsioon aitab analüüsida erinevaid võimalikke probleeme.


Näide: Kui Te olete kogenud, et SOLIDWORKS jookseb kokku või jääb pikalt laadima mõne spetsiifilise koostu puhul, siis näidake seda videos.

mceclip3.png

6. Kui probleemi sammud on videol näidatud ning soovite lindistamist lõpetada, vajutage "Finish" nupule.

Tähelepanu: Kui Te demonstreerite tarkvara kokkujooksmist ja SOLIDWORKS jookseb kokku pärast seda siis salvestamine peatatakse automaatselt hetkel, kui SOLIDWORKS lakkab töötamast. Sellises olukorras ei ole vaja vajutada "Finish" nuppu.

mceclip4.png

7. Pärast video salvestamist, SOLIDWORKS RX naaseb peamenüüse, kus näete kõiki andmeid mida SOLIDWORKS RX rakendus on kogunud. Vajutage "Package Files...", et salvestada *.zip fail. See *.zip fail salvestatakse kausta nimega "SW Log Files", kasutaja personaalsesse "Documents" kausta vaikimisi, kuid saate ka ise määrata kuhu see *.zip fail salvestatakse.

Tähelepanu: Saate oma failid lisada, kui vajutate "Add Files..." nupule, mis lisataks *.zip failile juurde. Vaikimisi koosneb *.zip fail nendest SOLIDWORKS failidest, mis olid avatud SOLIDWORKSI salvestamise sessioonis. See sisaldab ka kõiki dokumentide blankette (part, assembly ja drawing), mida kasutasite failide loomisel.

mceclip5.png

 

8. Pärast *.zip faili salvestamist on Teil võimalus vajutada "Click here to browse to the zip file location", et pääseda faili asukohta.

Tähelepanu: Saate vajutada ka nupule "Continue to Step 3" ja vajutada "Describe" nupule, et kirjeldada probleemi, kuid see ei ole vajalik. Seda etappi võite ignoreerida ja vajutada "X" ülevalt paremast nurgast, et väljuda SOLIDWORKS RX tööriistast.

mceclip6.png

mceclip7.png

 

9. Palun saadke see *.zip fail PLM Group Support töötajatele. Kui Teil on juba avatud päring kirjeldatava probleemi kohta, palun lisage see *.zip fail juurde. Kui Te ei tea kuhu seda faili lisada või faili suurus ületab 20 MB (pole võimalik lisada päringule ega saata meilitsi), vaadake SEDA LINKi PLM Group Tehnilise toe kohta, et saaksime Teid juhendada, et saaksite failid meile edastatud.

 

 

Kas see artikkel oli abiks?
2 kasutajale 2st oli see abiks

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.