Imported failidega töötamine SOLIDWORKSis

 

Aasta aastalt on tekkinud SOLIDWORKS tehnilise toe jaoks järjest rohkem küsimusi, mis on seotud imported failidega töötamise kohta. Arusaadavalt töötavad inimesed järjest rohkem erinevate CAD rakendustega ja sellest tulenevalt liiguvad ringi erinevad failitüübid.

 

Meie õnneks on sellele väljakutsele reageerinud SOLIDWORKS ja loonud funktsiooni nimetusega "3D Interconnect", mis aitab erinevate failidtüüpidega töötamist.

 

Siin on lühike ülevaade, kuidas töötada imporditud failidega ja kuidas kasutada "3D Interconnect" rakendust.

 

Mis on 3D Interconnect?

 

3D Interconnect on funktsioon, mida tutvustati esmakordselt SOLIDWORKS 2017 versioonis ning sellest versioonist saati on seda arendatud konstantselt ning järjepidevalt lisatakse toetatuid failitüüpe juurde. Funktsiooni saab kasutada failide avamiseks, mis originaalselt pärinevad teistest CAD rakendustest (Autodesk, Inventor, PTC Creo, Catia, NX jne.). Üldiselt on toetatud failitüübi avamine vastavas rakenduses, millest see on välja salvestatud. Võimalik, et SOLIDWORKS avab võõra CAD süsteemi faili, kuid see on enamasti tühi ning seotud originaal failiga. Muudatuste tegemine võib vajada vastava failitüübi rakendust ning selles muudatuste sooritamist, enne kui SOLIDWORKSis muudatused rakenduksid. Kasutajatel on võimalus kaotada seos originaal faili ja SOLIDWORKSi vahel.

 

Kuidas 3D Interconnect funktsiooni sisse või välja lülitada?

 

3D Interconnect funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud SOLIDWORKSi poolt.

3D Interconnecti sätte asukoht on järgnev: Tools > Options > Import > "Enable 3D Interconnect".

mceclip0.png

 

Millised failitüübid on toetatud?

3D Interconnect toetab mitmeid erinevaid failitüüpe. Täpsemalt kirjeldatud allolevas tabelis. NB! CATIA failide importimiseks on vajalik SOLIDWORKS Premium rakendust, see tähendab, et CATIA faile ei ole võimalik avada SOLIDWORKS Standard ega - Professional paketiga.

Faili Formaat Faili tüüp Toetatud faili versioon
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 – 2020 1.0
Autodesk® Inventor .ipt V6 – 2021
.iam V11 - V2021
CATIA® V5 (SW Premium) .CATPart, .CATProduct V5 R8 - V5-6 R2020
DXF™/ DWG™ .dxf, .dwg 2.5 – 2021
IFC .ifc, .ifczip IFC 2x3, IFC 4
IGES .igs, .iges Up to 5.3
JT .jt JT 10, 10.2, 10.3 and 10.5
PTC® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 7.0
Solid Edge® .par, .asm, .psm V18 – SE 2020
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242
NX™ software .prt 11 – NX 1899

 

Milline on erinevus, kui säte "Enable 3D Interconnect" on sisse- või välja lülitatud?

 

Kui "Enable 3D Interconnect" säte on sisse lülitatud, siis SOLIDWORKS avab, toetatud failiformaadi, oma esialgses formaadis. Seega faili tegelikult ei impordita vaid lihtsalt avatakse. Vakimisi on see fail seotud oma originaal failiga. Näide: Pildil on näha STEP faili ning see on seotud originaal STEP failiga. Disainipuu kkuvab 3D Interconnect sümbolit komponendi nime ees, viidates et see fail on seotud originaal failiga.

mceclip1.png

 

Kui "Enable 3D Interconnect" säte on välja lülitatud, siis kõik SOLIDWORKSi poolt toetatud failid (File types, mis on kuvatud avades "File > Open" aknas) imporditakse SOLIDWORKSi traditsioonilisel meetodil. Need failid ei ole sel juhul seotud oma originaal failiga. Näide: See pildilolev STEP failfail on imporditud rakendusse kui staatiline imporditud tahke keha või pindkeha (olenevalt Impordi sätetest ja algfaili informatsioonist).

mceclip3.png

 

Mis juhtub SOLIDWORKSis kui originaal faili modifitseeritakse?

Kui failil on seos originaal failiga, siis on võimalik kasutada "Edit feature" funktsiooni (imported detailil) ja ka "Edit Part" funktsiooni (kui detail imporditud koostu). Vaikimisi SOLIDWORKS jätab meelde originaal faili nime ja asukoha indeksi, kus kohast fail on imporditud.

mceclip1.png

 

Töötades otse teiste CAD rakenduste failitüüpidega (Creo *.prt failid, CATIA *.catpart/*.catproduct failid jne) on olemas võimalus kasutada "Update Model" funktsiooni (vt. allolevat pilti). Pildil on näidatud detaili ikoonil pisikest "Update Model" funktsiooni. "Update Model" vajab funktsiooni jaoks originaal faili nime ning, et fail paikneks oma esialgses kaustas, millest see imporditud. Värskendusfunktsioon ei ole nähtaval neutraalsete failitüüpide nagu *.STP, *.IGES. *.SAT jms korral. Selliste failidega töötamisel, on alati vajalik kasutada "Edit feature" ja "Edit Part" käsklusi.

mceclip2.png

 

Kuidas saab kaotada seose SOLIDWORKSi faili ja originaal faili vahel (*.STP faili puhul näiteks)?

 

Seos SOLIDWORKSi- ja originaal faili vahel kaotatakse valides valiku "Break Link" nagu näidatud alloleval pildil. NB! Seda valikut nimetati kui "Dissolve feature" SOLIDWORKS 2020 ja varasemates versiooni. Pärast seoste kaotamist kasutatakse faili kui staatiline imporditud fail ja sel puudub seos originaal CAD failiga.

mceclip0.png

 

SOLIDWORKS 2021 SP1.0 versiooniga lisati mõned täiendavad sätted, mis annavad kasutajale rohkem valikuvõimalusi detailide ja koostude importimisel.

"Create 3D Interconnect feature in parts only" - Kui see säte on aktiveeritud, siis koostud imporditakse alati eemaldatud seosega originaal failile. Imporditud detailid säilitavad oma seose originaal failiga.

"Break component links as external files" - Kui see säte on aktiveeritd, imporditud koostud ja nende komponendid imporditakse kui "external files". Muul juhul imporditakse komponendid, kui virtuaalsed komponendid (ehk need eksisteerivad ainult koostu sees ja puuduvad füüsilised failid).

mceclip1.png

 

Kas see artikkel oli abiks?
12 kasutajale 13st oli see abiks

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.