3DEXPERIENCE’iga alustamise juhised kasutajatele

1. samm - oma ettevõtte 3DEXPERIENCE’i keskkonnaga liitumise kutse vastu võtmine

Saad e-kirjaga kutse oma ettevõtte 3DEXPERIENCE’i keskkonnaga liitumiseks oma 3DEXPERIENCE’i keskkonna administraatorilt. Kliki e-kirjas olevale lingile, et keskkonnale ligi pääseda.

mceclip0.png

Kui sul on 3DEXPERIENCE’i või SOLIDWORKSi kasutaja juba olemas, logi sellega avanenud aknas sisse. Kui sul kasutajat ei ole, saad selle samas aknas luua.

Nüüd on sul ligipääs oma ettevõtte 3DEXPERIENCE’i keskkonnale. Soovituslik on salvestada see link oma järjehoidjaribale, et hiljem keskkonnale mugavalt ligi pääseda.

2. samm - 3DEXPERIENCE'i platvormi kasutamine

3DEXPERIENCE’i platvormiga tutvumine võib esmapilgul paista mahuka väljakutsena. Õnneks on aga uutele kasutajatele olemas palju väärtuslikku informatsiooni ja e-õppe materjale.

Soovitame alustada järgmistest e-õppe moodulitest, mis on mõeldud esmakordsetele platvormi kasutajatele.

3DEXPERIENCE Onboarding Introduction ehk sissejuhatav koolitus

(https://www.3ds.com/support/3dexperience-platform-on-cloud-support/onboarding/)

See videokogumik annab sulle lühiülevaate 3DEXPERIENCE’i platvormist.

PLM Group'i poolt 3DExperience Introduction Onboarding ehk veebipõhine administratsiooni sissejuhatav koolitus

(https://customer.plmgroup.eu/training-sessions/?id=639067de-b383-ee11-8179-000d3a2e496c&type=3DEXPERIENCE%20Introduction%20Onboarding&product=7c3cb872-8084-ea11-a811-000d3a2287a4)

Explore the Collaborative Business Innovator role ehk avasta koostööpõhise äriinnovaatori rolli
(https://eduspace.3ds.com/CompanionManager/ui/index_lms.html?lpId=223440&lang=en&rc_Type=8&lexType=1&utm_source=10473_2_5&utm_medium=por_crs&utm_campaign=C223440&ticket=ST-9241791-TJnFakNAgCyfQItdL5Zk-cas)

See videokogumik tutvustab sulle koostööpõhise äriinnovaatori rolle ja võimalusi nagu dashboard’id, rakendused ja muud.

Explore the Collaborative Industry Innovator role ehk avasta koostööpõhise valdkonnainnovaatori rolli
(https://eduspace.3ds.com/CompanionManager/ui/index_lms.html?lpId=223488&lang=en&rc_Type=8&lexType=1&utm_source=10473_2_5&utm_medium=por_crs&utm_campaign=C223488&ticket=ST-9240836-gmMsXXMTThFkepndbdKC-cas)

See videokogumik tutvustab koostööpõhise valdkonnainnovaatori rolle ja funktsioone nagu andmehaldus ja koostöö tegemine.

 

3DEXPERIENCE SOLIDWORKSi paigaldamine

See video juhendab, kuidas paigaldada 3DEXPERIENCE SOLIDWORKSi (SOLIDWORKS Connected).

Perform as 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role ehk kuidas täita 3DEXPERIENCE SOLIDWORKSi rolli
(https://eduspace.3ds.com/CompanionManager/ui/index_lms.html?rc_Type=8&lpId=615&lang=en&lexType=4&utm_source=10473_2_5&utm_medium=por_lpt&utm_campaign=P615&ticket=ST-9465466-x9YQYa2J1i3AALUklSfe-cas)

See videokogumik tutvustab sulle 3DEXPERIENCE SOLIDWORKSi rolli ja võimalusi seoses CAD-andmete haldamise ja PLMiga.

Paljude 3DEXPERIENCE’i platvormi rollidega kaasnevad rollispetsiifilised dashboard’id. Mõned neist sisaldavad kasulikku informatsiooni ning linke, millega juhendada kasutajat platvormi kasutamisega alustamisel.

mceclip0.png

mceclip1.png

 

3. samm - laienda oma teadmisi 3DEXPERIENCE’i platvormi kohta

Kui oled põhiteadmised selgeks saanud, siis järgmiseks võta ette:

Deep Dives of 3DEXPERIENCE roles ehk süvitsi vaade 3DEXPERIENCE’i rollidesse (https://go.3ds.com/enovia2max)

See link annab põhjaliku ülevaate erinevatest 3DEXPRIENCE’i rollidest

See link sisaldab ka järgmiseid juhendeid:

- “Using the Knowledge Base” ehk teadmiste varamu kasutamise juhend
- “How to find Best Practice posts in communities” ehk kuidas leida kogukondadest parimate praktikate postitusi
- “Getting to know the security of the 3DEXPERIENCE platform” ehk 3DEXPERIENCE’i platvormi turvalisuse tutvustus

 

Järgnevad lingid aitavad sul leida muid kasulikke infoallikaid ja e-õppe materjale 3DEXPERIENCE’i platvormi ning selle kasutamise kohta.

3DEXPERIENCE User Assistance ehk 3DEXPERIENCE’i kasutajatugi

(https://help.3ds.com/2022x/English/DSDoc/FrontmatterMap/DSDocHome.htm?contextscope=cloud)

3DEXPERIENCE e-learning portal (Edu SPACE) ehk 3DEXPERIENCE’i e-õppeportaal

(https://eduspace.3ds.com/CompanionManager/public/#/)

MySolidWorks e-learning portal (3DEXPERIENCE Specific) ehk MySolidWorksi 3DEXPERIENCE’i-keskne e-õppeportaal

(https://my.solidworks.com/training/catalog/list/1?&category=f%2Fdb_record_compatible_product%2F3dexperience)

Communities (User forums and other good stuff) ehk kogukonnad nagu kasutajate foorumid ja muud seesugused kasulikud allikad

(http://swym.3ds.com/)

 

Lisainfot ja e-õppe materjale 3DEXPERIENCE’i platvormi administreerimise kohta leiad artiklist “3DEXPERIENCE’iga alustamise juhised administraatoritele”

Kas see artikkel oli abiks?
6 kasutajale 6st oli see abiks

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.