Solidworks Composer – Import & uppdatering

 

En av de stora fördelarna med Solidworks Composer är att man kan uppdatera sina vyer/bilder när det kommer uppdateringar på CAD-modellerna. Detta möjliggör att man kan påbörja processen med t.ex. marknadsmaterial, monteringsbeskrivningar och reservdelar på ett tidigt stadium.

Det är viktigt att man tänker på ett par saker redan från start för att uppdateringen skall fungera så bra som möjligt.

Merge into a new document

Ett relativt vanligt fenomen är att hjälpfiler som t.ex. verktyg & skyddsutrustning försvinner vid uppdateringen, dvs filer som inte hör till den egentliga CAD-sammanställningen.

Uppdateringen fungerar som så att Composer jämför filträdet i Composer med det som finns i CAD-filen som uppdateringen sker från. Om det finns nya filer i CAD-filen läggs de till i Composer och om filer inte finns med så tas det bort även från Composer, resten av filerna uppdateras med sina respektive ändringar. Eftersom eventuella hjälpfiler inte finns med i sammanställningen kommer dessa tas bort från Composer.

Med rätt metodik kan man undvika detta på ett enkelt sätt. Trädet skall byggas upp som en toppsammanställning med olika undersammanställningar, som man sedan kan välja att uppdatera var för sig. När man importerar sin sammanställning första gången så ska man välja alternativet ”Merge into a new document”. På så vis så får man en huvudsammanställning (Root) och sedan sin importerade fil som en undersammanställning. När man sedan vill lägga till en ”hjälpfil” eller en helt annan sammanställning så använder man alternativet ”Merge into the current document”.
img1img2
Resultatet av detta kan se ut så här:

img3

Import Options

 

Andra problemet som kan uppstå är att man inte varit observant på importinställningarna. Det är väldigt viktigt att man har samma inställningar vid uppdateringen som vid den första importen av filerna. Vissa av inställningarna påverkar nämligen hur trädet byggs upp, se bilden nedan, och om trädet byggs upp olika vid de olika tillfällena riskerar man att mista mycket av det man har gjort.

img4img5

 

Hur vet man då vilka inställningar som man hade när man gjorde den första importen? Det kanske inte ens är samma person som gjorde den första importen som senare skall uppdatera filen.

Den ursprungliga inställningen kan man hitta under File/Properties/Document Properties/Input.

img6

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.