Link to Parent

 

I SolidWorks är det möjligt att skapa en koppling mellan två ritningsvyer så att dessa alltid visar samma konfiguration av modellen. Notera dock att denna koppling endast är möjlig om man projicerar en ritningsvy från en annan sådan. På så vis behöver man endast byta konfiguration på en vy för att alla andra vyer ska uppdateras automatiskt och visa samma konfiguration.

Som exempel har jag skapat en modell med tillhörande ritning i SolidWorks. Modellen är en plåtdetalj som har två olika huvudkonfigurationer (”A” och ”B”) samt en deriverad konfiguration med utbredningen för båda dessa i och med att det är en plåtdetalj. Skillnaden mellan konfiguration ”A” och ”B” är att den senare har en urskärning på detaljens ovansida.

 

På ritningen har jag lagt ut fyra vyer varav tre stycken är projicerade från en huvudvy (”Parent View”).

 

Huvudvyn refererar initialt konfigurationen ”A” vilket jag kan se genom att markera vyn och kontrollera ”Reference Configuration”.

 

Gör jag samma sak för någon av de andra vyerna, t.ex. ”Side View” kan jag se att även den per default refererar till konfigurationen ”A”. Samma sak gäller för de två resterande vyerna (”Top View” samt ”Isometric”).

 

Om jag markerar exempelvis ”Side View” och klickar i listan över konfigurationer kan jag där se att samtliga konfigurationer av modellen finns listade och väljer jag t.ex. ”B” kommer vyn visa konfiguration ”B” osv. Längst ner i listan finns dessutom alternativet ”” (förutsatt att jag markerat en projicerad vy och inte t.ex. en modellvy).

Om jag väljer detta alternativet innebär det att vyn kommer visa samma konfiguration som dess huvudvy, i detta fallet vyn ”Parent View”. Jag sätter att både ”Side View”, ”Top View” samt vyn ”Isometric” ska vara kopplade till huvudvyn ””. Då huvudvyn f.n. visar konfiguration ”A” samt att de tre andra vyerna även de visade konfiguration ”A” innan jag satte att de skulle vara länkade till huvudvyn blir det ingen visuell skillnad på ritningen.

 

Den stora skillnaden märks däremot om jag markerar huvudvyn och sätter att den istället ska visa konfiguration ”B”.

 

I och med att de andra vyerna nu är satta till att visa samma vy som huvudvyn uppdateras de automatiskt till att visa konfiguration ”B” utan att jag manuellt behöver markera vyerna och sätta dem till konfiguration ”B”.


LÄS MER OM SOLIDWORKS

→ Fler tips och tricks

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.