Tips & Tricks: Dynamic Mirror

 

Med fördel kan man använda sig av symmetri i sina SolidWorks-modeller för att minska arbetet som krävs för att skapa sin detalj. Detta gäller även på sketchnivå. Som många säkert redan känner till finns det ett verktyg för att spegla skissgeometri kallat ”Mirror Enteties”.

Vad många sannolikt inte känner till är att det även finns ett verktyg kallat ”Dynamic Mirror” vilket ger samma resultat som ”Mirror Enteties”, dock är vägen till målet lite annorlunda. ”Dynamic Mirror” speglar nämligen skissgeometrin direkt när den skapas och det är därmed inte nödvändigt att i efterhand välja vilken geometri som ska speglas över vilken axel.

Dynamic Mirror återfinns under Tools -> Sketch Tools -> Dynamic Mirror. En förutsättning för verktyget är att det finns en axel att spegla skissgeometrin över vilken också måste anges när verktyget startas. När man valt speglingsaxel, som identifieras via ett par vinkelräta streck i vardera ände på axeln, kan man därefter rita ut sin skissgeometri och se hur den speglas direkt utan några extra knapptryckningar.

Dynamic_mirror_1

 

Dynamic_mirror_2

 

Dynamic_mirror_3

 

JimmyJ

 

 

JIMMY JOHANSSON

Technical Consultant

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.