WARNING: SOLIDWORKS Resources running low

 

EmilS

 

Emil Stiuca
Technical Consultant

 

Vi får med jævne mellemrum forespørgsler om, hvorfor denne fejlmeddelelse dukker op. Nogle er uheldige og får den ofte, mens andre aldrig ser den. Selve Resource Monitor programmet er ikke muligt at slå fra eller fjerne, da det er en indbygget del af SOLIDWORKS.

De fleste kan ignorere fejlmeddelelsen og arbejder videre som normalt. Men hvis man derimod får en ny besked om, at ressourcerne er på et kritisk lavt niveau, er der stor risiko for, at SOLIDWORKS vil gå ned.

Her vil jeg se på tre af de mest almindelige årsager til meldingen og de mulige løsninger. Resource Monitor programmet giver os desværre ikke nøjagtig information om, hvilken systemressource, der skaber problemet. Det kan være en hvilken som helst kombination af fysisk RAM, virtuel RAM, GDI objects, USER objects eller video RAM.

Warning
Den første melding man ofte får

Fysisk RAM

Det allerførste, du bør tjekke, er om det er den fysiske hukommelse på maskinen, der er ved at være fyldt op. Den hurtigste måde at gøre dette på er at starte Task Manager/Opgavestyring i Windows og tjekke fanen «Ydelse/Performance». Minimumskravet for at afvikle SOLIDWORKS er 8 GB RAM, men vi anbefaler i dag mindst 16 GB. Hvis du opdager, at den fysiske hukommelse er næsten fuldt udnyttet, når meldingen dukker op, kan du være fuldstændig sikker på, at dette er årsagen. Mulige løsninger på problemet kan være at installere mere hukommelse i maskinen, lukke andre åbne programmer eller lukke åbne dokumenter i SOLIDWORKS.

Task_Manager_RAM
Oversigt over hukommelsesforbrug. I dette tilfælde er kun 6,6 GB af totalt 16 GB i anvendelse.

GDI objekter

GDI objekter (Graphics Device Interface) er en kernekomponent i Windows, som er ansvarlig for at repræsentere grafiske objekter og videreformidle dem til printere eller skærme. Hvert eneste Windows-program anvender GDI objekter, når det afvikles, og der kan opstå problemer, når vi nærmer os grænsen for, hvad systemet tillader. I Windows-versioner efter Windows 8 er det maksimale antal tilladte GDI objekter sat til 65.536 objekter, mens en enkelt proces kan have op til 16.384 objekter.

Standardgrænsen for GDI objekter pr. proces er i Windows sat til 10.000. Hvis et program nærmer sig denne grænse er det sandsynligt, at det resulterer i, at programmet går ned. For at tjekke, hvor mange GDI-objekter der er i brug, gør du følgende:

 • Åbn Windows Task Manager/Opgavestyring.
 • Afhængig af din Windows-version skal du nu et af to steder hen:
  – I Windows 7 skal du ind i Processes-fanebladet.
  – I Windows 10 skal du ind i Details-fanebladet.
 • Her er der igen forskel på Windows-udgaverne:
  – I Windows 7 klikker du på menuen View ➜ Select Columns.
  – I Windows 10 højreklikker du på en af kolonne-overskrifterne og klikker Select Columns.
 • Rul ned i listen, sæt et flueben ved GDI Objects, og klik OK.
 • Rul nu ned så du kan se processen SLDWORKS.exe – der angives nu i kolonnen GDI Objects hvor mange SW-processen bruger.
GDI_objects
Sådan vises GDI objekter i Windows Task Manager

Hvis det er GDI objekter, som udløser advarslen fra Resource Monitor, dukker den op, når antallet af GDI objekter anvendt på én proces er 9.000. SOLIDWORKS har ikke brug for 10.000 GDI objekter, så hvis du konstaterer, at du nærmer dig grænsen, skal du kontakte support, så vi kan søge efter mulige fejl.

VRAM

Den sidste ressource, denne blog behandler, er VRAM (Video RAM) altså hukommelsen på selve grafikkortet. Windows rummer ingen standardmetode til at tjekke grafikkortets hukommelsesforbrug, og derfor er det nødvendigt, at du anvender en anden software til dette. Én mulighed er Process Explorer og programmet kan hentes her.

Når programmet er hentet, starter man det og vælger View ➜ System Information eller trykker CTRL+I. Under GPU-fanen og “GPU Dedicated Memory” kan man se, hvor megen hukommelse, der er i anvendelse på grafikkortet. Dette er det totale forbrug på maskinen, men du kan også oprette kolonner, som viser VRAM-forbruget pr. proces.

Hvis hukommelsesforbruget ligger tæt på grafikkortets grænse, og problemet gentager sig, tyder det på at grafikkortet udgør en flaskehals i forbindelse med de modeller, du arbejder med. Ligesom med den interne fysiske hukommelse kan det hjælpe at lukke vinduer, hvis du har mange modeller åbne samtidigt. Alternativet er at opgradere til et nyere grafikkort med mere VRAM.

Process Explorer kan vise VRAM forbrug – det kan den almindelige Task Manager ikke
Process Explorer kan vise VRAM forbrug – det kan den almindelige Task Manager ikke

Hvis du får advarsel om manglende ressourcer, og det ikke er udløst af én af de overstående tre årsager, bør du kontakte support, så vi kan søge efter årsagen til problemet.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.