Tips & Tricks: Sheet Metal -mallinnustekniikoita

 

 

Monille SolidWorks-käyttäjille ohutlevymallien suunnittelu on arkipäivää. Käyttäjillä on varmasti usein tarkka kuva siitä, että millainen suunniteltavan ohutlevymallin tulee olla, mutta sen suunnitteleminen saattaa herättää joskus kysymyksiä.

Alla on mainittuna muutamia Sheet Metal -osien mallinnustekniikoita.

1. TAIVUTUSVIIVAT NÄKYVIIN MUUNNOSKARTIOON

Kartiomuotoisten Sheet Metal -osien mallinnus tapahtuu perinteisesti aina SolidWorksissa käyttämällä ’Lofted Bends’ -piirrettä. Kyseistä piirrettä käytettäessä kannattaa kuitenkin aina muistaa, että taivutuskohtien taivutusviivojen näkymiselle on omat ehtonsa.

’Lofted Bends’ -piirteen avulla luotuun kartioon muodostuu taivutusviivat ja -kohdat vain silloin, kun käytetyissä Loft-profiileissa on identtinen määrä viivoja ja/tai kaaria. Eli, kun esimerkiksi ”loftataan” kartio suorakaidemuotoisesta pyöreäksi, ohjelma ei osaa muodostaa taivutusviivoja, jos pyöreä muoto on toteutettu vain yhden ympyrän avulla. Jos suorakaideprofiilin sketsiin on luotu esimerkiksi 5 suoraa viivaa ja 4 kaarta, niin myös pyöreän profiilin sketsiin on luotava vastaavat 5 suoraa viivaa ja 4 kaarta. Alla olevassa kuvassa näkyy esimerkki tällaisesta kartiosta. Toisessa kuvassa näkyy nuolilla osoitettuna toisiaan vastaavat viivat ja kaaret.

 

TÄSSÄ on vielä lisätietoa asiasta.

2. TAIVUTUKSEN MUOKKAUS ’EDIT FLANGE PROFILE’ -TOIMINNON AVULLA

Joskus on tarvetta muokata taivutettavan sivun geometriaa. Tällöin voidaan käyttää ’Edge-Flange’ -piirteessä olevaa ’Edit Flange Profile’ -toimintoa. Tässä toiminnossa ohjelma siirtyy sketsitilaan, jolloin taivutettavaa sivua (lähtötilanteessa suorakulmion muotoinen sketsi) voidaan muokata. Sketsi voidaan esimerkiksi irroittaa levyn päistä raahaamalla levyn päissä kiinni olevia viivoja kohti levyn keskustaa. Sketsi voidaan mitoittaa uudelleen ja siihen voidaan lisätä relaatioita. Alla olevassa kuvassa näkyy kyseisen toiminnon käyttö yksinkertaisuudessaan.

TÄSSÄ on vielä lisätietoa asiasta.

3. MALLIN MUUNTAMINEN OHUTLEVYMALLIKSI

SolidWorksissa on olemassa kaksi tapaa muuntaa Solid-geometriana mallinnettu kappale Sheet Metal -osaksi. Kun kappale on Sheet Metal -osa, siitä saadaan näytettyä mallissa ja piirustuksessa sen ns. levitysgeometria.

’INSERT BENDS’ -TOIMINTO:

Kun malli on jo valmiiksi ”levymäinen” ja sillä on tasainen seinämäpaksuus, voidaan käyttää ’Insert Bends’ -toimintoa. Toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi muissa suunnittelujärjestelmissä luotujen ja SolidWorksiin importoitujen levymallien kohdalla. Kyseinen toiminto löytyy Sheet Metal -työkaluista tai SolidWorksin Insert-valikosta kohdasta ’Sheet Metal’ > ’Insert Bends’. Alla olevassa kuvassa näkyy lyhyesti toiminnon käyttö. Kohtaan ’Fixed Face’ määritetään levystä se pinta, jonka halutaan pysyvän paikallaan, kun malli ”levitetään”. Kun levyssä on Sheet Metal -osan vaatima tasainen seinämäpaksuus, ohjelma tunnistaa automaattisesti levyn taivutuskohdat. Toiminnossa määritettävä taivutussäde vaikuttaa levyssä oleviin teräviin kulmiin. Levyssä jo valmiiksi olevat taivutuskohdat säilyttävät niissä valmiina olevan taivutussäteen.

’CONVERT TO SHEET METAL’ -TOIMINTO:

’Convert to Sheet Metal’ -toimintoa (SolidWorksin Insert-valikko > ’Sheet Metal’ > ’Convert to Sheet Metal’) voidaan käyttää silloin, kun halutaan käyttää hyödyksi aiemmin mallinnettua suljettua tilavuutta. Eli voidaan pursottaa ja mitoittaa valmiiksi jokin muoto ja tämän jälkeen voidaan muotoilla joko koko tämä muoto tai vain osa tästä muodosta Sheet Metal -osaksi. ’Insert Bends’ -toiminnon tavoin, tässä toiminnossa määritetään kohdassa ’Fixed Face’ paikallaan pysyvä pinta. Taivutuskohdat voidaan valita kohdasta ’Bend Edges’. Lyhyenä esimerkkinä toiminnon käytöstä voidaan mainita esim. alla olevassa kuvassa näkyvä kouru.

TÄSSÄ on vielä lisätietoa eri tekniikoista, joita voidaan käyttää mallin muuntamiseksi Sheet Metal -osaksi.

Tässä oli lyhyesti esiteltynä muutama tekniikka. Voit aina olla yhteydessä tukipalveluumme, jos jokin asia jäi askarruttamaan. Muistathan myös, että Youtube-sivustolta löytyy erittäin paljon erilaisia SolidWorks-aiheisia ohjevideoita.

Sheet Metal -terveisin

Niklas Johansson
PLM Group Support

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.