Tips & Tricks: Ohutlevyjuttuja

 

 

Moni SOLIDWORKS:n Sheet Metal -työkaluja käyttävä suunnittelija saattaa kaivata vastauksia näihin kysymyksiin:

– Saako levityskuvantoon ilmestyvät taivutustekstit (UP 45°, DOWN 30° jne.) käännettyä suomenkielisiksi?

– Saako ohutlevykappaleen aihiomitat näkyviin osaluetteloon ja katkaisulistaan?

– Miksi SOLIDWORKS suoristaa levitysgeometrian kaarevat muodot?

Tässä vastaukset esitettyihin kysymyksiin:

1. TAIVUTUSTEKSTIT SUOMENKIELISIKSI

SOLIDWORKS-piirustusten levitys- eli Flat-Pattern-kuvannoissa näkyy taivutusten kohdalla englanninkieliset taivutustekstit. Taivutustekstit pohjautuvat oletuksena SOLIDWORKS:n asennushakemistossa olevaan tiedostoon bendnoteformat.txt.

Levityskuvantoihin tulevia taivutustekstejä voidaan muokata muokkaamalla bendnoteformat.txt -tiedostoa. Saat muutettua englanninkielisten tekstien paikalle suomenkieliset vastineet tekemällä alla olevan kuvan 1 mukaisella tavalla.

– Katso asetuksista kohdasta Tools > Options > System Options > File Locations -> ’Sheet Metal Bend Line Note File’, missä tiedosto bendnoteformat.txt on
– Avaa tiedosto (avautuu Notepad:ssa)
– Muokkaa kuvassa näkyvät tekstit (älä muokkaa muita kuin kuvassa keltaisella näkyviä tekstejä)
– Tallenna tiedosto

Seuraavan kerran, kun teet Flat-Pattern-kuvannon, niin kuvantoon tulee muokatun tiedoston mukaiset taivutustekstit. Olemassa oleviin piirustuksiin ja niissä oleviin Flat-Pattern-kuvantoihin muutos ei päivity.

KUVA 1. Taivutustekstien muokkaaminen

2. AIHIOMITAT OSALUETTELOON JA KATKAISULISTAAN

’Sheet Metal’ -mallinnukseen liittyy olennaisesti myös se, että tiedetään suoran levyn eli aihiolevyn mitat. SOLIDWORKS tallentaa ohutlevykappaleiden tietoja suoraan osan ’Cut-list Properties’ -tietoihin. Aihion päämittojen lisäksi tiedoista voidaan nähdä myös mm. levyn paksuus ja pinta-ala. Tarkempaa tietoja näistä SOLIDWORKS:n laskemista mittatiedoista näkee TÄSTÄ LINKISTÄ.

Alla olevissa kuvissa 2 ja 3 näkyy esimerkit tavoista, joilla tiedot saadaan siirrettyä kokoonpanon osaluetteloon ja levyn osapiirustuksen katkaisulistaan. Kuvissa ei ole näytetty, miten osaluetteloa ja katkaisulistaa käsitellään yleisellä tasolla. TÄÄLTÄ näet tarkempaa ohjeistusta osaluetteloiden käsittelystä ja TÄÄLTÄ puolestaan katkaisulistojen käsittelystä.

KUVA 2. Aihiomitat osaluetteloon (osaluettelon tyyppi eli ’BOM Type’ tulee olla ’Indented’)

KUVA 3.  Aihiomitat osapiirustuksen katkaisulistaan

Huom. Osapiirustukseen voidaan myös tuoda kerralla kaikki ’Sheet Metal’ -tiedot. Tämä tapahtuu painamalla Flat-Pattern-kuvannon päällä hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla avautuvasta valikosta Annotations-alavalikon alta ’Cut-list Properties’.

3. KAAREVAT MUODOT KAAREVIKSI VAI SUORIKSI?

Yksi erittäin yleinen kysymys, johon tukipalvelussammekin törmäämme on se, että miksi levitysgeometrian kaarevat muodot on suoristettu. Tätä ilmiötä esiintyy pääasiassa ’Sheet Metal’ -osissa, joissa on käytetty ’Lofted Bends’ -piirrettä.

Kyseinen muotojen suoristaminen johtuu siitä, että osan Flat-Pattern-piirteen asetuksissa on päällä asetus ’Simplify Bends’, jolloin ohjelma suoristaa kaarevat muodot. Alla olevassa kuvassa 4 näkyy havainnollistettuna, miten tämän asetuksen tila vaikuttaa levitysmuodon ulkonäköön. Kun asetus kytketään päälle tai pois päältä, muutos astuu voimaan välittömästi ja levitysmuoto muuttuu.

KUVA 4. ’Simplify Bends’ -asetus päällä / pois päältä.

Metallisin terveisin

Niklas Johansson
PLM Group Support

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.