Tiedostojen importointi

 

Tukipalveluun tulee jatkuvasti enemmän ja enemmän kysymyksiä liittyen tiedostojen importointiin SOLIDWORKS:ssä. On selvää, että yhä useammat SOLIDWORKS-käyttäjät tekevät töitä erilaisten CAD-tiedostoformaattien kanssa.

 

SOLIDWORKS on onneksi vastannut tähän haasteeseen ja kehittänyt toiminnon nimeltä "3D Interconnect", joka tuo avun eri CAD-tiedostoformaattien käsittelyyn SOLIDWORKS:ssä.

 

Tässä on hieman tietoa tiedostojen importoinnista ja "3D Interconnect" -toiminnosta.

 

Mikä on 3D Interconnect?

 

3D Interconnect -toiminto julkaistiin jo SOLIDWORKS 2017 -versiossa, mutta toimintoa on kehitetty tukemaan useita eri CAD-tiedostomuotoja. Toimintoa voidaan käyttää muiden kuin SOLIDWORKS-tiedostomuotoisten tiedostojen (Autodesk Inventor, PTC Creo, CATIA, NX jne.) avaamiseen alkuperäisessä muodossaan. Tällöin tiedostoja ei importoida vaan tiedostot "luetaan sisään" alkuperäisessä tiedostomuodossaan. SOLIDWORKS-tiedosto on linkitetty alkuperäiseen tiedostoon ja SOLIDWORKS-tiedosto voidaan päivittää, jos alkuperäinen tiedosto on muuttunut. Linkitys SOLIDWORKS-tiedoston ja alkuperäisen tiedoston välillä voidaan myös tarvittaessa purkaa.

 

Miten 3D Interconnect -toiminto kytketään päälle tai pois päältä?

 

3D Interconnect -toiminto on oletuksena päällä SOLIDWORKS:ssä.

Se kytketään päälle tai pois päältä asetuksista: Tools > Options > Import > "Enable 3D Interconnect".

mceclip0.png

 

Mitä tiedostomuotoja toiminto tukee?

 

3D Interconnect -toiminto tukee lukuisia tiedostomuotoja. Katso alla oleva taulukko.

Huom. CATIA-tiedostojen avaaminen vaatii SOLIDWORKS Premium -lisenssin. CATIA-tiedostojen avaaminen ei ole siis mahdollista SOLIDWORKS Standard- tai Professional-lisensseillä.

Tiedostomuoto Tiedostotyyppi Tuetut tiedostoversiot
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 – 2020 1.0
Autodesk® Inventor .ipt V6 – 2021
.iam V11 - V2021
CATIA® V5 (SW Premium) .CATPart, .CATProduct V5 R8 - V5-6 R2020
DXF™/ DWG™ .dxf, .dwg 2.5 – 2021
IFC .ifc, .ifczip IFC 2x3, IFC 4
IGES .igs, .iges Versioon 5.3 asti
JT .jt JT 10, 10.2, 10.3 ja 10.5
PTC® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 7.0
Solid Edge® .par, .asm, .psm V18 – SE 2020
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242
NX™ software .prt 11 – NX 1899

 

Mitä eroa, jos asetus "Enable 3D Interconnect" on päällä tai poissa päältä?

 

Kun asetus "Enable 3D Interconnect" on päällä, SOLIDWORKS avaa tiedoston alkuperäisessä formaatissaan. Tällöin tiedostoa ei importoida vaan ainoastaan "luetaan". Oletuksena tiedosto on myös linkittyneenä alkuperäiseen tiedostoon. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa näkyy, että STEP-tiedosto on avattu SOLIDWORKS:iin ja tiedosto on linkittyneenä alkuperäiseen STEP-tiedostoon. Piirrepuussa näkyy pieni symboli, joka kertoo tästä linkityksestä.

mceclip1.png

 

Kun asetus "Enable 3D Interconnect" on poissa päältä, SOLIDWORKS avaa tiedoston käyttäen "perinteistä" tiedostoimportointia, jolloin alkuperäisen tiedoston geometria muunnetaan täysin SOLIDWORKS-muotoon. Tiedosto ei ole tällöin linkittynyt alkuperäiseen tiedostoon. Esimerkiksi STEP-tiedostot importoidaan tällöin "tilavuusmalleiksi", jotka sisältävät solid- tai surface-bodyjä (riippuen importointiasetuksista ja lähdetiedoston datasta).

mceclip3.png

 

Mitä tapahtuu, kun alkuperäistä tiedostoa on muokattu?

 

Kun SOLIDWORKS-tiedosto on linkitetty alkuperäiseen tiedostoon ja tämä alkuperäinen tiedosto (esimerkiksi STEP-tiedosto) on muuttunut, muutokset voidaan päivittää SOLIDWORKS-tiedostoon valitsemalla piirrepuusta valinta "Edit feature" (päivitettäessä osaa) tai "Edit Part" (päivitettäessä osaa, joka on kokoonpanossa). SOLIDWORKS muistaa alkuperäisen tiedoston nimen ja sijainnin, mutta muutokset voidaan päivittää myös osoittamalla tiedosto hakemistosta, jos tiedoston nimi ja/tai sijainti on vaihtunut. Tiedosto päivitetään yksinkertaisesti painamalla vihreää hyväksyntäsymbolia alla olevan kuvan mukaisesti.

mceclip1.png

 

Käsiteltäessä toisten CAD-ohjelmien tiedostoja (Creo *.prt -tiedostot, CATIA *.catpart/*.catproduct -tiedostot jne.) muutokset voidaan päivittää käyttämällä valintaa "Update Model" alla olevan kuvan mukaisesti. Kuvasta nähdään, että osan piirrepuussa näkyy pieni "refresh"-symboli, joka kertoo, että tiedoston aikaleima on muuttunut viimeisen importoinnin jälkeen. Tämä tarkoittaa, että tiedosto on muuttunut. Päivitettäessä tiedostoja "Update Model" -toiminnolla, tulee varmistaa, ettei tiedoston nimi ole muuttunut viimeksi tehdyn importoinnin jälkeen, ja että tiedosto on alkuperäisessä sijainnissaan. "Update Model" -toimintoa ei voida käyttää neutraaliformaatin tiedostoille kuten  esimerkiksi *.STP-, *.IGES-, ja *.SAT-tiedostoille. Näiden edellä mainittujen tiedostojen kanssa tiedoston päivittäminen tulee tehdä aina käyttämällä "Edit feature"- (osa) ja "Edit part" -valintaa (osa tuotuna kokoonpanoon).

mceclip2.png

 

Miten linkki SOLIDWORKS-tiedoston ja alkuperäisen tiedoston (esim. *.STP-tiedosto) välillä katkaistaan?

 

Linkki SOLIDWORKS-tiedoston ja alkuperäisen tiedoston välillä voidaan katkaista valitsemalla valinta "Break Link" ao. kuvan mukaisesti. Linkin katkaisemisen jälkeen SOLIDWORKS-tiedostolla ei ole enää kytköstä alkuperäiseen importoituun tiedostoon (esim. *.STP-tiedostoon).

Huom. SOLIDWORKS 2020- ja vanhemmissa versioissa valinta oli nimeltään "Dissolve feature".

mceclip0.png

 

SOLIDWORKS 2021 SP1.0 -versioon tuli myös lisäasetuksia, jotka antavat käyttäjälle enemmän vapautta päättää miten importoituja kokoonpanoja tulee käsitellä. Näillä asetuksilla on vaikutusta ainoastaan, kun tiedosto importoidaan SOLIDWORKS-kokoonpanoksi.

"Create 3D Interconnect feature in parts only" - Kun tämä asetus on päällä, SOLIDWORKS katkaisee automaattisesti linkin SOLIDWORKS-tiedoston ja alkuperäisen tiedoston välillä, kun tiedosto importoituu SOLIDWORKS-kokoonpanoksi.

"Break component links as external files" - Kun tämä asetus on päällä, "Break Link" -valinnan käyttämisen jälkeen kokoonpanossa olevasta osasta tai alikokoonpanosta tulee fyysinen SOLIDWORKS-tiedosto. Jos asetus on poissa päältä, "Break Link" -valinnan käyttämisen jälkeen kokoonpanossa olevasta osasta tai alikokoonpanosta tulee virtuaalikomponentti. Virtuaalikomponentilla tarkoitetaan komponenttia, joka on olemassa ainoastaan kokoonpanon sisällä eikä siitä ole olemassa fyysistä tiedostoa.

mceclip1.png

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
14/15 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.