Bruk av Check i SOLIDWORKS

 

mceclip1.png

08.05.2018


Dette blogginnlegget handler om geometriutfordringer som man kan oppleve uansett hvilket CAD-program man foretrekker. Det finnes løsninger for alt, og i SOLIDWORKS er det spesielt ett verktøy som kan være til hjelp, og det er Check.

Check er ett av flere diagnoseverktøy som du finner i SOLIDWORKS. Dette er et verktøy som har vært i programmet i en årrekke, men som kanskje ikke er noe man bruker hver dag. Det finnes et par ulike modelleringssituasjoner der Check er et nødvendig hjelpemiddel – og de skal vi se nærmere på her.

Check kontrollerer og måler ulike egenskaper ved geometrien. Det er særlig to anvendelser der Check er nyttig; å se etter geometrifeil i en modell, og det å få indikert hvor stor skalltykkelse modellen tillater ved bruk av Shell.

Bruk av Check for å påvise geometrifeil i partfiler

Denne første anvendelsen er svært nyttig for deg som jobber mye med importert geometri, og særlig friformgeometri. Enkelte ganger kan noen av detaljene i importerte filer ha feil i seg som ikke er så enkle å oppdage. Ved å bruke Check får du vite hvor på modellen de problematiske detaljene ligger.

Les om 3D Interconnect

Når du importerer geometri, vil programmet etter import tilby deg å sjekke etter feil i modellen med funksjonen Import Diagnostics. Import Diagnostics retter enten alle feilene, noen av dem eller ingen av dem. Dersom man står igjen med feil i modellen etter dette, er det ofte best å be om et annet filformat hvis du kan, for eksempel Parasolid eller step – og se om de nye filene oppfører seg annerledes.

Dersom man velger å ikke bruke Import Diagnostics på en partfil og legger til features på den, vil ikke Import Diagnostics kunne brukes – og da risikerer man å sitte igjen med uoppdagede feil i modellen.

En modell som har geometrifeil kan se helt fin ut på skjermen, men kan medvirke til at det oppstår problemer i nedstrøms operasjoner, det vil si i alle sammenhenger modellen skal bruker når den er ferdig modellert, altså teknisk tegning, styrkeberegning, produksjon, osv. Med enkelte typer geometrifeil blir du ikke automatisk varslet, og derfor er det en god tommelfingerregel å sjekke importert geometri for feil etter import.

solidworks use of check 02

Disse feilene kan man altså bruke Check for å finne frem til. Check vil vise deg hvilke områder på modellen som er problematiske. Dersom du vil å rette opp feilene etter dette, er det vanlig praksis å fjerne de problematiske områdene og deretter rekonsturere området med ny geometri – ofte med flatemodellering.

Vårt kurs «Surface Modeling» tar blant annet for seg et slikt scenario og lærer deg hvordan du kan gå frem for å bytte ut dårlig geometri i en modell.

Bruk av Check for å finne ut hvor stor skalltykkelse man kan ha se før man legger på en Shell – feature

Når man jobber med produkter som skal støpes, ønsker man som regel å ha en jevn godstykkelse slik at man sitter igjen med et skall av modellen. Arbeidsflyten er vanligvis at man bygger opp den utvendige geometrien til produktet og deretter legger på Shell slik at innsiden hules ut. Dersom man har svært detaljert form eller enkelte typer friformgeometri utvendig på modellen, kan man risikere at Shell gir en feilmelding – og at man i verste fall ikke får lagt til den godstykkelsen man ønsker.

krumningsradius

I eksemplet ovenfor er minste krumningsradius ca 3.45 mm. Lager man et Shell på 3.46 mm, får man en feilmelding. Velger man 3.45, lages Shell uten feilmelding. Er det 3.46 mm eller tykkere som er ønsket, må man gå inn og rette på den flaten Check peker på.

Grunnen til feilmeldinger i Shell – featuren er ofte at den verdien man har tastet inn for ønsket skalltykkelse, ikke tillates av de ytre flatene på modellen. Her kan man bruke Check for å finne frem til hva på modellen som hindrer den ønskede godstykkelsen.

Det er den minste krumningsradiusen på modellen som setter grensen på hvor høyt man gå på skalltykkelse. Ønsker man 3 mm skalltykkelse, bør ingen av detaljene på utsiden ha mindre krumningsradius enn 3 mm. I Check er det verdien «minimum radius of curvature» man da skal sjekke for. De områdene som har mindre enn 3mm radius, vil bli listet opp, og man kan så klikke på hver og en for å la programmet peke på hvor i modellen det er mindre radius enn dette.

solidworks use of check 04

I et tenkt snitt gjennom modellen vises sammenhengen mellom ytre krumningsradius og hvilke skalltykkelser Shell kan få problemer med. I dette tilfellet vil skalltykkelser over 3mm kunne føre til problemer, mens skalltykkelser under 3mm, vist med den stiplede linjen, vil fungere fint.

Dette gjelder kanskje først og fremst friformgeometri der man har brukt flater med asymmetriske (elliptiske) fillets og splines – mens på vanlige sirkulære fillets tillater programmet som regel Shell med mindre tykkelse enn minste filletradius.

Her bruker du altså Check, finner ut hvor minste krumningsradius er og justerer modellen slik at du får den skalltykkelsen du trenger.

Dette var altså to eksempler på ulike anvendelser av Check. Er du interessert i litt mer informasjon om Check, kan du lese her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.