Tips & Tricks: Extrudering från en storleksoberoende, plan yta

 

I och med SOLIDWORKS 2017 är det möjligt att vid ”vanlig” extrudering, skärning och yt-extrudering genomföra sin feature mot en plan yta, helt oberoende av denna ytas storlek. I tidigare versioner var som bekant den skiss som låg till grund för vald feature tvungen att helt innefattas av vald yta. Så är alltså inte längre fallet och nedan visar jag hur vi kan användas oss av denna funktion.

 

Vi skapar vår skiss på valfritt skissplan eller valfri yta.

Pict1

 

I detta fall använder vi oss av ”Extruded Boss/Base” och via PropertyManagern väljer vi ”Surface/Face/Plane” vilket ger oss möjligheten att välja in vilken yta vi vill göra vår extrudering från.

Pict2

 

Nedan ser vi resultatet av vår designändring.

Pict3

 

Vid liknande försök i tidigare versioner dyker istället ett felmeddelande upp och vi kan inte genomföra vår designändring med samma val som i exemplet ovan.

Pict4

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.