Hur du installerar SolidWorks på en ny dator

 

Se följande instruktioner för att installera SOLIDWORKS på en ny arbetsstation som inte har SOLIDWORKS installerad sedan tidigare. Använd den här instruktionen även om du installerar SOLIDWORKS Composer eller SOLIDWORKS Visualize på en ny arbetsstation utan att SOLIDWORKS-programvaran är installerad.

 

Var medveten om dessa saker innan du installerar SOLIDWORKS::

  • Denna instruktion är inte giltig för situationer där SOLIDWORKS redan är installerat på datorn. I de fallen finns  den här länken.
  • Kontrollera att arbetsstationen möter Hårdvarukrav för SOLIDWORKS..
  • Om du delar SOLIDWORKS-filer med andra användare, se till att du installerar samma SOLIDWORKS-huvudversion (filer kan inte öppnas med äldre huvudversion, däremot fungerar det att ha olika servicepacks). 
  • Om du redan har befintliga SOLIDWORKS nätverkslicenser i bruk och du nu har köpt en ny licens(er), läs mer här om hur man aktiverar nya licenser på sin SOLIDWORKS licensserver så att nyköpta licenser blir tillgängliga. Se också till att installera samma SOLIDWORKS huvudversion (inte nyare än andra användare använder). Annars kan SOLIDWORKS inte startas. Servern måste ha samma version eller vara nyare än klientinstallationen.

 

1. Gå till PLM Group Downloads page.

 

2. Välj rätt länk för den version du vill installera. Spara och starta installationsfilen. 

mceclip0.png

 

3. SOLIDWORKS Installation Manager startar. Välj alternativet"Install on this computer" och klicka "Next"

mceclip1.png

 

4. Skriv (eller kopiera och klistra in) det 24-siffriga SOLIDWORKS serienumret till "3D Design - SOLIDWORKS" och klicka "Next".

mceclip3.png

Obs! Om du har flera serienummer för flera SOLIDWORKS-produkter (som SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Flow Simulation etc.), skriv varje serienummer i motsvarande serienummerfält för produkter som du har ett licensnummer för.

Om du vill installera SOLIDWORKS Composer eller SOLIDWORKS Visualize fristående programvara till arbetsstation utan att SOLIDWORKS-programvaran är installerad, avmarkera serienummervalet från fältet "3D Design - SOLIDWORKS" och skriv endast serienumret för Composer/Visualize-programvaran. Då kommer bara Composer/Visualize att installeras och SOLIDWORKS kommer inte att installeras.

mceclip1.png

 

5. På sidan "Produkter" är det möjligt att definiera vilka produkter som ska installeras. Normalt behöver du inte göra några ändringar på produkterna, eftersom det/de inskrivna serienumret automatiskt ställer in rätt produkter du har rätt att installera.

TIPS: Du kan lämna standardinställning för installationsmappen, men det är praktiskt att anpassa installationsmappens namn, "C:\Program Files\SOLIDWORKS 2022. Anpassning av namnet hjälper dig att hantera inställningar för "File Location" senare.

Du kan också anpassa mappnamnet för mappen "Toolbox/Hole Wizard" genom att ändra "Toolbox/Hole Wizard Options".

 

När du har definierat inställningarna, godkänn villkoren i licensavtalet och tryck på "Install Now" för att starta SOLIDWORKS installationen.

mceclip4.png

 

OBS: Om du använder en flytande SOLIDWORKS-nätverkslicens (tredje siffran i serienumret är "1"), skriv in adressen till licensservern i form av "25734@"SERVERNAMN. Till exempel, om licensserverns namn skulle vara "POWER-SERVER", så skrivs adressen in som "25734@POWER-SERVER". När du använder fristående SOLIDWORKS-licens visas inte dialogrutan på bilden nedan.

mceclip0.png

 

6. Installationen av SOLIDWORKS startar. Hur lång tid installationen tar beror på flera faktorer, såsom hårddisktyp (installationen är snabbare för SSD-hårddiskar), hårddiskens skrivhastighet, ledigt hårddiskutrymme, nivå av antivirusskanning etc. Men i allmänhet tar installationen runt 10-20 minuter.

När installationen har slutförts, klickar du på "Finish". SOLIDWORKS är nu installerat på datorn.

mceclip5.png

 

7. Starta SOLIDWORKS genom att dubbelklicka på SOLIDWORKS skrivbordsikon eller välja den från Windows-menyn.

mceclip8.png

 

8. Aktivera licensen genom att välja alternativet "Automatiskt över internet", skriv in din email och tryck på "Next". Licensen aktiveras riktigt snabbt, på bara några sekunder.

I vissa situationer, när arbetsstationen inte kan anslutas till internet, är det även möjligt att aktivera licensen via email  genom att använda den andra arbetsstationen som är ansluten till internet.

Obs: När du använder flytande SOLIDWORKS-licens, visas inte aktiveringsdialogrutan på bilden nedan.

mceclip5.png

 

Se även den officiella SOLIDWORKS installations guiden.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.