3D Interconnect och STEP filer

 

 

På supporten har vi märkt att det föreligger viss förvirring gällande 3D Inteconnect som introducerades i SolidWorks 2017. I detta blogginlägg ämnar jag inte gå in närmare på just 3D Interconnect och hur man kan arbeta med denna modul utan refererar istället till denna video från SolidWorks som demonstrerar hur verktyget kan användas. Istället kommer jag avhandla en specifik detalj med 3D Interconnect som kom i samband med SolidWorks 2018.

En kort summering av 3D Interconnect är att det i grund och botten är en importmotor som används för att importera tredjepartsformat (t.ex. Inventorfiler) utan att dessa måste sparas om till ett neutralformat, t.ex. STEP, för att kunna öppnas i SolidWorks. Den stora grejen med detta är att från och med SolidWorks 2018 kan 3D Interconnect också användas för att importera STEP filer och vid uppdatering (eller installation) av SolidWorks 2018 är 3D Interconnect aktiverat per default.

För att deaktivera 3D Interconnect får man gå in i systeminställningarna (i SolidWorks), vidare till ”Import” och där bocka ur ”Enable 3D Interconnect”.

 

Har man inte bockat ur detta alternativ när man importerar en STEP-fil kan man i trädet ute till vänster se att det istället för en ”vanlig” importerad kropp är en partikon (precis som när man sätter i en part i en annan part) som har en liten grön pil vid sig. Expanderar man partikonen finns där en mapp som i sin tur innehåller den importerade kroppen.

 

Detta innebär att filen (i detta fallet en STEP-fil) har lästs in i SolidWorks som en part i en annan part med en extern referens till STEP-filen som finns sparad på hårddisken. Tittar man på videon om 3D Interconnect som jag refererade till i början av blogginlägget kan man se vilka fördelar detta medför, dock är det kanske inte alltid önskvärt att ha externa referenser. Vid stora sammanställningar kan de exempelvis påverka prestandan negativt.

För att komma runt detta finns det två olika metoder varav den första, ganska självklart, är att bocka ur ”Enable 3D Interconnect” i systeminställningarna innan man importerar STEP-filen. Dock kan detta bli omständligt ifall man ibland önskar använda 3D Inteconnect och ibland inte. I så fall kan ett alternativ vara att låta ”Enable 3D Interconnect” vara ibockat och efter importen kan man helt enkelt bryta den externa referensen genom att högerklicka på den importerade parten i trädet och välja ”Dissolve Feature”.

 

Som en säkerhetsåtgärd får man därefter upp frågan huruvida man verkligen vill bryta den externa referensen då det inte är möjligt att återskapa denna utan att importera filen igen (något som kan ta tid ifall det är en stor eller komplex fil).

 

Godkänner man att bryta länken kommer STEP-filen därefter inte längre läsas in som en part med tillhörande externa referenser och kvar har man en kropp, precis som vid en ”vanlig” import utan 3D Interconnect aktivt.

 

LÄS OM SOLIDWORKS HÄR

→ SOLIDWORKS Video 3D Interconnect
→ SOLIDWORKS Part i Part

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.