Zero-Thickness

 

“Unable to create this feature because it would result in Zero-Thickness geometry” är ett vanligt felmeddelande som säkert många av er har stött på. Jag tänkte ge lite insikt i problemet och hur man kan göra för att ta sig runt dilemmat.  

Defintionen av en solid kropp i SolidWorks är att varje kant måste ha exakt två angränsande ytor (se figur 1), detta skiljer en solid kropp från en ytkropp.

 

Figur 1

 

 

Därför blir det problem då en kant angränsar till exempelvis fyra ytor (se figur 2).

I det här fallet så löser programmet det genom att dela upp geometrin i två separata solida kroppar och alternativet Merge Solids bockas automatiskt ur.

Figur 2

Ett vanligt sammanhang där Zero-Thickness ställer till det är då en cirkel för ett hål ligger tangent med en kant. (se figur 3)

Figur 3

 

Då en skärning försöker genomföras får vi felmeddelandet enligt figur 4.

 

Figur 4

 

Förklaringen till detta är att programmet inte kan avgöra om materialet ska tas bort eller bevaras där hålet ligger tangent mot ytan.
Givetvis går det att skapa ett hål tangent mot en yta i verkligheten. Frågan är bara om en tunn vägg av material bevaras mellan hålet och den plana ytan eller om det tas bort då hålet skapas.

 

För att komma runt problemet med Zero-Thickness är det lämpligt att reda ut hur den färdiga produkten ska se ut och därefter justera sin cad-modell.
Alternativt genom att avmarkera valet ”Merge bodies” vilket delar upp geometrierna i individuella beståndsdelar, detta är dock endast möjligt då adderande features läggs till som vid Boss Extrude eller Sweep exempelvis.

 

Subtraherande features

Ett sätt att justera sin modell efter verkligheten, då subtraherande features används, är att skapa en mycket liten distans (minsta godkända avstånd är 1/10000mm) mellan hålbilden och kanten, åt det önskade hållet.
Alternativ 1, där material ska bevaras (se figur 5).

Figur 5

 

Alternativ 2, där material ska tas bort på den plana ytan (se figur 6).

Figur 6

 

Andra situationer där Zero-Thickness förekommer, där målet är en och samma solida kropp (se figur 7).

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.