Installation av SOLIDWORKS 2021 sida vid sida med tidigare installation

 

Använd denna instruktion för att installera SOLIDWORKS 2021 när det finns en äldre version av SOLIDWORKS redan installerad på datorn.

 

1. Ladda ner installationsfiler för SOLIDWORKS 2021. Det enklaste och rekommenderade sättet är att använda "Check for Updates" kommandot som finns i SOLIDWORKS "Hjälp"-menyn (frågetecknet). Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med nedladdningen.

mceclip2.png

 

2. När installationsfilerna har laddats ner (som standard är mappen "Documents" > "SOLIDWORKS Downloads"), kör installationen genom att dubbelklicka setup.exe i roten av mappen installationsfiler.

mceclip3.png

 

3. När Installation Manager öppnas, välj alternativ "Install on this computer" och klicka "Next".

mceclip4.png

 

4. Eftersom det finns en äldre SOLIDWORKS-version redan installerad, är serienumret redan inskrivet. Du kan fortsätta genom att trycka på "Next".

mceclip5.png

 

5. Från "Installation Options", välj alternativet "Create a new installation of SOLIDWORKS 2021..." och klicka "Next".

mceclip6.png

 

6. I nästa steg kan du definiera"Products". Vanligtvis behöver du inte ändra några produkter, eftersom den maskinskrivna licensen ser till att alla produkter som tillhör den licensen automatiskt väljs ut för installation.

TIPS: Du kan använda standardinstallationens installationsfolder men det är också praktiskt att definiera installationsfoldern manuellt genom att använda "versions-ID" i foldernamnet, såsom "C:\Program Files\SOLIDWORKS 2021". Detta hjälper dig att identifiera SOLIDWORKS "File Location" settings senare.

VIKTIGT: Under "Toolbox/Hole Wizard Options", kontrollera alltid att du har valet "Create a new SOLIDWORKS XXXX Toolbox" markerad. Då skapar installationen en ny Toolbox istället för att uppgradera den nuvarande Toolboxen. När Toolbox uppgraderas, slutar Toolbox från tidigare SOLIDWORKS-version installerad i systemet att fungera. 

 

När du slutligen ändrat alla inställningar, acceptera villkoren och välj "Installera nu" för att starta installationen.

mceclip8.png

 

7. Installationen av SOLIDWORKS börjar. Hur lång tid det tar för installationen varierar beroende på flera saker som hårddisktyp (SSD-enhet är snabbare) och hastighet, hårddiskutrymme, antivirusskanning etc. Men vanligtvis tar installationen cirka 15-30 minuter.

When installation is finished, press "Finish". SOLIDWORKS 2021 is now installed.

mceclip9.png

 

8. Starta SOLIDWORKS och aktivera licensen. Licensaktiveringsprompt bör visas automatiskt men du kan alltid aktivera licensen manuellt..

 

9. När SOLIDWORKS installeras sida vid sida med en annan SOLIDWORKS-version som redan är installerad på datorn, är det vanligtvis nödvändigt att kontrollera SOLIDWORKS "File Location"-inställningar", eftersom dessa inställningar kan ha filplatser som pekar till tidigare versionsinstallationsmappar. Om du har använt "versions-ID" i installationens installationsfolder (STEG 6), detta hjälper dig att ersätta File location referenserna med mappar som pekar på den nya SOLIDWORKS-versionen.

Ändra File location som pekar på installationsmappar för äldre versioner genom att välja "Tools > Options" och "File Location ". När du har tidigare SOLIDWORKS-version, till exempel SOLIDWORKS 2020, installerad i sökvägen "...\Program Files\SOLIDWORKS 2020" och nu har SOLIDWORKS 2021-versionen installerad i sökvägen "...\Program Files\SOLIDWORKS 2021", är det enkelt att använda alternativ "Edit all" och alternativet "Find/Replace" där du kan ersätta texten "2020" med texten "2021" för att korrigera sökvägarna.

mceclip10.png

 

Se även den officiella SOLIDWORKS 2021 INSTALLATION GUIDE.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.