Samla in data med SOLIDWORKS RX

 

SOLIDWORKS har ett verktyg som kan användas för att samla in information som är till hjälp när man undersöker olika prestandafrågor relaterade till SOLIDWORKS. Programmet kan också användas för att skapa en video som fångar upp stegen i programmet.

 

Programmet heter SOLIDWORKS RX och du kan använda det till...

 

I den här instruktioner hjälper vi dig att samla in data i SOLIDWORKS RX och spara en *.zip fil som du kan skicka till PLM Group Supporten för utredning. Instruktionen gäller för SOLIDWORKS 2021.

 

1. Avsluta SOLIDWORKS.

 

2. Starta SOLIDWORKS RX.

mceclip0.png

 

3. Gå till fliken "Problem Capture"  och tryck på  "Record Video...". Nu startar SOLIDWORKS.

Obs! Kryssa inte för alternativet "Include extended logging data" såvida inte PLM Group Supporten ber dig göra det eftersom filstorleken ökar markant. Det går också att ändra källan/source för vad som ska spelas in tex SOLIDWORKS Composer eller en specifik bildskärm om du använder dig av flera, men du kan behålla standardalternativet "SOLIDWORKS "så tar programmet bara med händelser som visas på  SOLIDWORKS skärmen.

 

mceclip1.png

 

4. När SOLIDWORKS har startat, tryck på "Record" för att starta inspelningen.

mceclip2.png

 

5. Nu kommer alla händelser i SOLIDWORKS (det som är innanför den röda ramen som visas i bilden nedan) att spelas in i videon.  Du kan nu visa på ditt problem steg för steg. Det underlättar i felsökandet. 
Exempel: Om du har upplevt att SOLIDWORKS kraschar eller hänger sig när du öppnar en specifik sammanställning så kan du visa det i videon. 

mceclip3.png

 

6. När du har visat problemet kan du stoppa videoinspelningen genom att trycka på "Finish" knappen.

Obs! Om du visar ett kraschproblem och SOLIDWORKS kraschar efter demonstrationen så stoppas inspelningen automatiskt. 

mceclip4.png

 

7. Efter att videoinspelning stoppats återgår SOLIDWORKS till huvudfönstret där du kan se all information som RX-verktyget samlat in. Tryck på "Package Files..." för att spara *.zip filen.  Zip-filen sparas som standard i mappen  "SW Log Files" under användarens personliga "Dokument" mapp men du har också möjlighet att spara ut filen till en valfri mapp. 

Obs! Det finns också en extra knapp som heter "Add Files..." med den kan du bifoga ytterligare filer till den sparade *.zip filen. Som standard innehåller *.zip filen alla SOLIDWORKS filer som öppnades under denna  SOLIDWORKS session som just avslutades. Den innehåller också alla dokumentmallar (part, assembly and drawing) som användes för att skapa filer under samma session.

mceclip5.png

 

8. När du har sparat filen kan du trycka på  "Click here to browse to the zip file location" för att hitta filen i den mapp där den är sparad

Obs! Du kan också trycka på knappen "Continue to Step 3" och sedan trycka på "Describe" knappen för att beskriva ditt problem på engelska, men det är inte nödvändigt så det kan du ignorera.  Avsluta programmet genom att trycka på "X" knappen i övre högra hörnet.

 

mceclip6.png

mceclip7.png

 

9. Skicka den sparade zip-filen till PLM Group Support.  Om du redan har ett pågående ärende så bifoga zip-filen i det befintliga ärendet. Om du inte vet vart du ska skicka filen eller om filstorleken är större än 20MB så kontakta PLM Group supporten för att vidare instruktioner. Använd den här länken för att hitta våra kontaktuppgifter LÄNK 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.